Asociaţia "Ivan Patzachin - Mila 23"
Asociaţia "Ivan Patzaichin - Mila 23" are scopul de a realiza și promova proiecte de dezvoltare durabilă de interes local și regional. Asociația s-a constituit la inițiativa lui Ivan Patzaichin și își propune să devină un exponent de succes al conceptului de antreprenoriat social.

Asociaţia aplică următoarele principii ale dezvoltării durabile:
• protejarea mediului şi a valorii de linişte naturală;
• conservarea resurselor de mediu, a biodiversităţii şi utilizarea raţională a rezervelor naturale;
• susţinerea creşterii economice şi ocupării forţei de muncă.

Obiectivele prin care Asociaţia îşi propune să ducă la îndeplinire scopul sunt:
•derularea de proiecte/programe de turism pentru experienţă axată pe natură şi cultură, experienţă activă în aer liber;
•elaborarea de programe şi strategii în vederea creşterii calităţii vieţii şi a oportunităţilor de dezvoltare a comunităţilor;
•sprijinirea iniţiativelor private care conduc la dezvoltarea economică, socială şi culturală a comunităţilor şi care au ca scop final creşterea calităţii vieţii;
•protejarea, promovarea şi susţinerea dezvoltării patrimoniului natural, istoric, arheologic şi cultural.După o lungă şi însemnată carieră de sportiv multi-medaliat şi antrenor al lotului olimpic de caiac-canoe, multiplul campion olimpic Ivan Patzaichin a decis să îşi utilizeze reputaţia construită în timpul activităţi sale competiţonale în promovarea profilului cultural al zonei natale ş încurajarea unei vieţi sănătoase, într-un mediu sustenabil. Astfel, asociaţia ce îi poartă numele iniţiază proiecte consolidate, construite sub un brand comun, unificator, care va asigura notorietate şi premisele pentru continuitate (stabilirea unor tradiţii).

Pentru derularea proiectelor, asociaţia colaboreaza cu firme şi specialişti cu experienţă în anteprenoriat social, comunicare, management de proiect, organizare de evenimente.