DONEAZĂ 2% DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU UN TURISM INTELIGENT ÎN DELTA DUNĂRII


În cei peste 6 ani de activitate, noi, echipa Asociației Ivan Patzaichin – Mila 23, am derulat proiecte care s-au îngrijit de mai multe aspecte ce privesc regiunea Deltei Dunării: natură, mediu înconjurător, cultură, tradiție, educație, viață sănătoasă și sport, reintegrare socială dar mai ales bunăstarea oamenilor locului.


Nu există un conflict între protecția mediului și dezvoltarea economică a zonei. Cu alte cuvinte, locuitorii Deltei pot să beneficieze de progresele tehnologiei și resursele locului, fără a distruge biodiversitatea Deltei.


Încurajăm, mai departe, localnicii să inițieze mici afaceri care se bazează pe ce e mai de preț în Deltă: cultură, tradiție și natură.


Rezultatele și succesul pe care le-am obținut prin aceste proiecte ne impulsionează să continuăm cu și mai multe programe și pe cât posibil mai ample.


Te invităm să direcționezi 2% din impozitul pe venit pentru proiecte de antreprenoriat social în domeniul ecoturismului din Delta Dunării!


Sistemul 2% este ușor de administrat. De aici puteți descărca:


FORMULAR 230 în favoarea Asociației “Ivan Patzaichin-Mila 23“ (pentru contribuabili care au realizat doar venituri din salarii)


FORMULAR 200 (pentru persoanele care au înregistrat și alte venituri și trebuie să depună acest formular)


NOTĂ: Documentele trebuie descărcate pentru a putea fi editate


Informaţii suplimentare:

Denumire entitate non-profit: Asociația Ivan Patzaichin-Mila 23
Cod de identificare fiscala: RO27839692
Cont bancar (IBAN): RO31 RNCB0069120778590001, deschis la Banca Comercială Română

Formularele trebuie transmise administrației financiare până la data de 25 mai 2017. (http://bit.ly/sediiANAF)


Sprijinul tău ne va da posibilitatea să asigurăm finanţare pentru ca Asociația să poată atinge obiective mult mai ample şi mai îndrăzneţe: creşterea calităţii vieţii comunităţilor locale din mediul rural prin crearea noilor locuri de muncă, realizarea unei infrastructuri extinse de turism lent (bărci, trasee, destinaţii) şi valorificarea produselor tradiţionale şi meşteşugurilor locale.


Prin intermediul prevederii 2% din Codul Fiscal, contribuabilii persoane fizice au posibilitatea să direcționeze 2% din impozitul pe venit către o entitate non-profit înființată conform Ordonanței 26/2000 cu privire la asociații și fundații, din impozitul deja achitat.


În general mecanismul direcţionării 2% din impozitul pe venit are o serie de avantaje pentru toate părțile implicate – cetățeni, organizații și stat:
• este un mecanism democratic ce contribuie la transparența politicii fiscale și bugetare;
• asistă organizațiile neguvernamentale în eforturile lor de a soluționa diferite probleme sociale;
• le permite cetățenilor să contribuie la eforturile de a rezolva diferite probleme sociale fără a genera însă un cost suplimentar;
• degrevează bugetul de stat având în vedere că serviciile oferite de organizațiile neguvernamentale sunt în general de calitate bună și eficiente din punct de vedere al costurilor deoarece organizațiile neguvernamentale mobilizează resurse financiare din surse diferite și multe implică muncă voluntarilor;
• creează o legătura între stat, cetățeni și organizații contribuind astfel la dezvoltarea societății civile și a capitalului social.


Se creează un mecanism prin care un cetățean poate decide modul în care sunt cheltuiți 2% din impozitul pe venit achitat la buget, direcționând această sumă către o organizație neguvernamentală. Aceasta este o formă de parteneriat între cetățean, autorități fiscale și sector ONG. Practic cetățeanul spune statului modul în care vrea să fie cheltuită o parte din impozitul său.


Prevederea 2%


La fel ca in anii trecuti, Codul Fiscal pune la dispozitia contribuabililor mecanismul de directionare a 2% din impozitul pe venit datorat pentru anul 2016, catre o entitate non profit. Conform Ministerului Finantelor Publice, modalitatea de implementare a prevederii este similara, contribuabilul trebuind sa completeze formularul 230 (pentru veniturile provenind din salarii) sau 200 (pentru venituri din alte surse) si sa le depuna la administratia financiara de care apartin pana la data de 25 mai 2017.

Pentru donaţii sau alte tipuri de finanţări vă rugăm să ne contactaţi la:


Asociația Ivan Patzaichin - Mila 23
The ARK, Str. Uranus Nr. 150, Sector 5
București, Romania
Cod poștal: 050826
Tel: +40 21 312 38 35/ 36; + 40 21 313 80 41
Mobil: +40 744 31 2222
Fax: +40 21 313 80 35; +40 21 312 38 35
E-mail: office@rowmania.ro