Folosințe beneficiare

Folosințele beneficiare sunt valori comunitare ale apei, necesare populației și mediului, și care necesită protecție. Acestea includ, dar nu se limitează la:

o   Alimentarea cu apă a populației;

o   Recreere, contact direct și indirect, aspect sălbatic și pitoresc, estetică (peisaj natural și cultural);

o   Pescuit recreativ;

o   Valoare culturală și economică pentru turism;

o   Protecția peștilor și a ecosistemelor acvatice, a faunei sălbatice terestre;

o   Navigație (în scopuri recreative, precum și industriale, de turism, de transport);

o   Scăldat;

o   Producerea de energie electrică;

o   Alimentarea cu apă pentru agricultură (inclusiv irigații), industrie;

o   Valori culturale și spirituale