Această pagină este administrată de echipa Asociației Ivan Patzaichin – Mila 23, care a luat naștere în anul 2010 la inițiativa multiplului campion european, mondial și olimpic la kaiac-canoe, Ivan Patzaichin, împreună cu arhitectul Teodor Frolu, din dragoste pentru Deltă, tradiție și natură, și din dorința de a ajuta la dezvoltarea locală din regiunea Deltei Dunării și din alte zone din România.

Asociația Ivan Patzaichin – Mila 23 are obiectivul de a sprijini dezvoltarea locală din Delta Dunării și din alte regiuni naturale din România, prin protejarea biodiversității culturale şi naturale a zonelor cu ape din România, promovarea patrimoniului hidrografic românesc, readucerea în actualitate a tradițiilor românești, promovarea profilului cultural și pe cel natural ale Deltei Dunării și de a încuraja un stil de viață sănătos.

Dezvoltă programe de antreprenoriat social pe care le ancorează în activități de consultare publică, menite să identifice direcțiile de dezvoltare cel mai bine primite de comunitățile cărora se adresează. Utilizează instrumentele specifice comunicării publice pentru a încuraja gândirea critică, participarea și colaborarea.

Asociația are o vastă experiență în inițierea, dezvoltarea și derularea unor proiecte care urmăresc două obiective principale:

identificarea și valorificarea resurselor culturale și naturale cu scopul de a crește profilul identitar al unor comunități locale, cu potențial impact în procesul de dezvoltare durabilă
dezvoltarea unor comunități preocupate de obiective comune și încurajarea asumării responsabilității la nivelul cetățenilor pentru protejarea elementelor de patrimoniu

De câte ori este posibil, proiectele conțin o componentă educativă puternică, promovând și explicând noțiuni moderne, precum ecoturismul, turismul cultural, turismul de aventură, turismul sportiv, turismul responsabil, turismul lent și dezvoltarea durabilă.

Echipa Asociației le mulțumește pentru sprijin tuturor partenerilor, colaboratorilor și susținătorilor.