Grupul de lucru pentru ape își reia activitatea

29 aprilie 2021

Astăzi, la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, în prezența domnului ministru Barna TÁNCZOS, și-a reluat activitatea Grupul de Lucru pentru Ape, lansat în ianuarie 2020 la inițiativa Asociației Ivan Patzaichin – Mila 23.

Grupul de Lucru pentru Ape își propune să folosească experiența și competențele organizațiilor societății civile pentru a democratiza accesul la apă al cetățenilor și a contribui la valorificarea râurilor în interesul comunităților și al mediului.

Practic, ONG-urile membre ale Grupului vor identifica obstacolele care împiedică accesul la apă, vor realiza proiecte-pilot pentru găsirea de soluții și le vor propune Grupului pentru verificare și multiplicare în alte localități, ca modele integrate de bună practică. Aspectele care fac dificil accesul la apă pot fi lipsa de infrastructură (de ex. pontoane sau hangare pentru mici ambarcațiuni, de tipul caiacelor), legislație incompletă sau contradictorie, soluții de amenajare a malurilor care izolează râul de oraș, sau pur și simplu râuri și maluri prea murdare. Soluțiile ce vor reieși din aceste proiecte pilot vor fi variate, de la infrastructură verde sau renaturare, la soluții urbanistice moderne și noi modalități de colaborare inter-instituțională.

Soluțiile vor ține cont de rigorile protecției la inundații, de protejarea biodiversității și a mediului, dar, mai ales, vor ajuta cetățenii să conștientizeze importanța apei pentru comunitățile lor. Apele vor putea deveni, astfel, nu doar o sursă economică și de petrecere a timpului liber în natură, ci și un element identitar, de mândrie locală. Prin consultări publice și acțiuni educaționale, cetățenii vor fi îndemnați să contribuie la păstrarea apelor curate, pentru punerea lor în valoare într-un mod responsabil, în beneficiul tuturor.

Alături de reprezentanții Ministerului Mediului, Pădurilor și Apelor, la întâlnire au participat membrii fondatori ai Grupului: Asociația Ivan Patzaichin Mila 23, Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă (din cadrul Secretariatului General al Guvernului), Apele Române, WWF-România, Asociația miniMASS (inițiatoarea proiectului Someș Delivery), Asociația Unda Verde (Reghin), Fundația DALA (Sibiu), ACOR (Asociația Comunelor din România), Dan Rădulescu (inginer, expert internațional) și Centrul de Cercetări Subacvatice (Sfântu Gheorghe).

 

Contact: Teodor Frolu, Asociația Ivan Patzaichin – Mila 23, teodor.frolu at rowmania.ro

The Working Group for Waters resumes its work

April 29, 2021

Today, at the headquarters of the Ministry of Environment, Waters, and Forests, in the presence of Minister Barna TÁNCZOS, the Working Group on Waters resumed its activity, launched in January 2020 at the initiative of the Ivan Patzaichin – Mila 23 Association. The Working Group aims to use the experience and expertise of civil society organizations to democratize citizens’ access to waters and contribute to the use of rivers in the interests of communities and the environment.

In practice, the Group’s NGOs will identify obstacles to access to water, carry out pilot projects to find solutions, and propose them to the Group for verification and multiplication in other localities, as integrated models of good practice. Aspects that make access to water difficult may be – a lack of infrastructure (eg pontoons or hangars for small boats, such as kayaks), incomplete or contradictory legislation, shoreline solutions that isolate the city river, or simply rivers, and shores too dirty. The solutions that will emerge from these pilot projects will be varied, from green infrastructure or renaturalization to modern urban solutions and new ways of inter-institutional collaboration.

The solutions will take into account the rigors of flood protection, biodiversity, and environmental protection, but, above all, will help citizens to be aware of the importance of water for their communities. Water will thus be able to become not only an economic and leisure source in nature but also an element of identity, of local pride. Through public consultations and educational actions, citizens will be urged to contribute to keeping the waters clean, for their development in a responsible way, for the benefit of all.

Along with the representatives of the Ministry of Environment, Forests, and Waters, the meeting was attended by the founding members of the Group: Ivan Patzaichin Mila 23 Association, Department for Sustainable Development (within the General Secretariat of the Government), Romanian Waters, WWF-Romania, miniMASS Association (initiator of the project Someș Delivery), Unda Verde Association (Reghin), DALA Foundation (Sibiu), ACOR (Association of Romanian Communes), Dan Rădulescu (engineer, international expert) and the Underwater Research Center (Sfântu Gheorghe).

Contact: Teodor Frolu, Ivan Patzaichin Association – Mila 23, teodor.frolu at rowmania.ro