Concurs 3D x DDD x NEB – Design pentru Dezvoltare Durabilă

Câștigătorii competiției

Câștigătorii concursului de design 3D x DDD x NEB au fost deciși: ei sunt Octavia Loiș, câștigătoarea premiului 2, pentru proiectul Pasaj, și echipa Cecan Gheorghe și Ungureanu Maria-Alexandra, care a câștigat premiul 3, cu lucrarea (RE)build City. Juriul format din Maria Neneciu, Șerban Alexandrescu și Teodor Frolu a decis să nu acorde premiul întâi.

Locul II

Proiectul „PASAJ”, semnat de Octavia Loiș

Locul III

Proiectul „(RE)built City”, semnat de Cecan Gheorghe și Ungureanu Maria-Alexandra

Mecanism de concurs

Dragi creativi, prelungim perioada de înscrieri la competiția 3D x DDD x NEB până pe 10 august și perioada de jurizare până pe 24 august 2022.

Dacă ești pasionat deopotrivă de design grafic și comportament responsabil față de natură și societate, înscrie-te până pe 1 august 2022 la:

Competiție de realizare a unui display volumetric pentru spații publice (3D Standee pentru sustenabilitate) care va promova către publicul larg, în spații publice închise, mesaje circumscrise temei: „Ce sunt Obiectivele de Dezvoltare Durabilă și de ce ne preocupă sustenabilitatea?” #ODD #sustenabilitate #NewEuropeanBauhaus

Display-urile volumetrice câștigătoare vor fi realizate într-un număr de min. 50 de exemplare pentru a fi folosite, în 2022 – 2023, de Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României, în promovarea celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) și transmiterea unui mesaj de încurajare de a afla de ce este important să adoptăm un comportament responsabil, de sustenabilitate.

Cele mai bune trei proiecte vor fi recompensate cu premii în valoare totală de 25.000 lei. Vor fi acordate trei premii în bani, ca remunerație pentru cesiunea drepturilor de autor, astfel:

Premiul I

în valoare de 12.000 lei brut

Premiul II

în valoare de 8.000 lei brut

Premiul III

în valoare de 5.000 lei brut

Designul declarat câștigător va prelua mesaje din cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă, precum și mesaje generale de îndemn la comportament responsabil și de înțelegere a principiilor sustenabilității.

Ulterior, designul declarat câștigător va fi produs de Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă și distribuit în spații de interior din diferite gări, autogări, aerogări, stații de metrou, școli, intrări în instituții publice.

Care este tema concursului?

Principiile dezvoltării durabile, asumate de întreaga Planetă prin Agenda 2030, reprezintă un set de reguli și comportamente pentru cetățeni, instituții publice, companii comerciale, unități de învățământ, unități de producție și orice entități care consumă resurse (energie, materie primă, aer, apă).

Agenda 2030 a fost preluată în Strategia de dezvoltare durabilă a României, iar cele 17 ODD reprezintă osatura acesteia. O bună parte dintre acțiunile aferente Strategiei DD pot fi duse la îndeplinire DOAR cu concursul populației. Însă comunicarea celor 17 ODD este, de multe ori, excesiv de tehnică, datorită complexității informației, multitudinii de conexiuni interdisciplinare.

Noul Bauhaus European este o inițiativă creativă și interdisciplinară care conectează Pactul Verde European la spațiile și experiențele noastre de viață. Noul Bauhaus European ne invită pe toți să ne imaginăm și să construim împreună un viitor durabil și incluziv.

Provocarea concursului este înțelegerea faptului că principiile dezvoltării durabile și asumarea unui comportament responsabil ajută nu doar societatea, ci și pe fiecare dintre noi.

Sugestii de teme punctuale și surse suplimentare de informare sunt prezentate mai jos, în secțiunea „context”.

Ce presupune concursul?

Alegerea unui proiect pentru un sistem de display volumetric versatil, ușor de realizat, ușor de transportat, ușor de montat/demontat, stabil, ce poate fi multiplicat în serie mare, realizat din materiale reciclabile sau biodegradabile. Produsul va fi gândit în 3D (volumetric), cu imagine și text care să îl transforme într-un punct de atracție vizual, poziționat într-un spațiu public circulat (interior).

Textul înscris pe display va fi atractiv și memorabil, pentru a permite reținerea mesajului și/sau a informațiilor oferite. Mesajele transmise se vor subordona cel puțin unuia dintre următoarele obiective:

 • promovarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) – în integralitatea lor sau a unuia/unora dintre ele;
 • promovarea principiilor Noului Bauhaus European: frumos, sustenabil, împreună;
 • încurajarea publicului de a se documenta suplimentar cu privire la acestea;
 • importanța adoptării unui comportament responsabil, de sustenabilitate.

Ce așteptăm de la proiectul câștigător?

3D Standee-ul trebuie să fie original, memorabil, explicativ și recognoscibil, să ofere oportunități de interactivitate (foto / selfie / instagramabil), pentru a contribui la cele două obiective pe care și le propun organizatorii:

 • Explicarea unor principii ale dezvoltării durabile și îndemnul către public de a și le însuși și de a se informa suplimentar despre sustenabilitate în general
 • crearea unei identități vizuale a lotului de display-uri ce vor fi produse

Cu alte cuvinte, acestea să fie rapid identificate de public ca promovând ODD și ideea de sustenabilitate, indiferent de vizualul specific.

Limba mesajelor va fi română sau engleză (se preconizează amplasarea standee-urilor în aeroporturi, intrări de clădiri publice vizitate de vorbitori de limbi străine).

Participanții se vor asigura că dețin drepturile de utilizare a imaginilor folosite și nu încalcă drepturi de proprietate intelectuală ale unor terți. (brevete, nume, mărci înregistrate etc.)

Înscrierea va avea o rezoluție potrivită pentru transmitere online, însă concurentul va fi pregătit cu planșe de execuție la o rezoluție adecvată dimensiunilor finale de tipărire, astfel încât, în cazul în care este declarat câștigător, să poată fi realizat prototipul la scara 1/1.

Modalitatea de realizare și materialele trebuie să fie consecvente cu mesajul de sustenabilitate promovat; să utilizeze materiale recuperabile, să aibă o viață de min. 6 luni fără reparații semnificative și să poată fi reparat/modificat în condițiile în care părțile învechite sau stricate să poată fi recuperate/reciclate.

Condiții tehnice generale

Indiferent de destinația 3D Standee-ului sau de amplasamentul acestuia, proiectul propus va îndeplini următorul set de cerințe tehnice generale:
 • Suprafața la sol ocupată de produs nu va depăși 2.5 m lungime x 1 m adâncime (lățime)
 • Înălțimea maximă a 3D Standee -ului poate fi de 2.5 m
 • Suplimentar suprafeței ocupate la sol, display-ul poate avea de jur împrejur o suprafață utilizabilă (de gardă) de cca 1 – 1.5 m
 • 3D Standee-ul poate fi proiectat cu una, două, trei sau patru fețe, soluția putând fi gândită pentru a fi amplasată fie alături de un perete, fie central și vizibilă 360 de grade.
 • Având în vedere faptul că produsul este destinat a fi multiplicat, soluția va trebui să ia în considerare greutatea produsului, folosirea eficientă a mijloacelor de producție, facilitatea transportului precum și ușurința montajului.
 • Displayul trebuie să folosească materiale ușoare și versatile, să fie pliabil (în mod repetat), până la dimensiuni care să permită să fie transportat cu ușurință și montat în alte spații.
 • 3D Standee-ul va include obligatoriu 4 sigle: 3 sigle ale organizatorilor (DDD, AIPM-23, RCE) și logo New European Bauhaus. Siglele organizatorilor se pot descărca de aici: https://rowmania.ro/wp-content/uploads/2022/06/Sigle-organizatori-concurs-3DxDDDxNEB-2022.zip.

Logo RCE se poate descărca de aici: https://ec.europa.eu/info/publications/standard-european-commission-logos_en

Logo NEB și regulile de vizibilitate pot fi descărcate de aici: https://europa.eu/new-european-bauhaus/get-involved/spread-word_en

Cine poate participa?

Artiști, designeri, arhitecți, pasionați de design de obiect, studenți, directori de creație, publicitari etc.
Participarea este deschisă publicului larg.

Participarea este gratuită.

Miza concursului

Marele premiu constă în 12.000 de lei, iar câștigătorii de pe locurile 2 și 3 vor primi sumele 8.000 lei, respectiv 5.000 de lei. Sumele reprezintă valori brute, contravaloarea drepturilor de utilizare a designului.

3D Standee-ul va putea fi semnat cu numele autorului, sau o altă formă vizibilă de identificare a acestuia. Semnătura nu va putea să depășească dimensiunile uneia dintre cele 4 sigle obligatorii.

Care sunt pașii concursului?

Fiecare concurent își poate înscrie în concurs maximum 3 (trei) propuneri.

Înscrierea va consta în completarea formularului de la link: https://forms.gle/PuR8obnQXhANXtsj8 și încărcarea a minimum 2 fișiere (max. 5 fișiere), astfel:

 • Un fișier în format .jpg sau .png sau .pdf  (format A0 – planșă desenată) care conține propunerea. Acest fișier va fi organizat ca un poster cu imagini și text, la o rezoluție ce va permite tipărirea pentru expunere într-o expoziție. Acest fișier va avea dimensiunea max. de 50 MB și va conține:
 • numele propunerii
 • vedere perspectivă a produsului, cu indicarea cotelor și a materialului principal din care este realizat
 • vedere din față a 3D Standee-ului
 • vederi din lateral / spate
 • schiță care să exemplifice modalitatea de împăturire/transport
 • alte schițe, scheme, diagrame, detalii relevante pentru explicarea soluției propuse

În cazul în care considerați necesar pentru înțelegerea proiectului să oferiți informații / imagini / schițe suplimentare, puteți atașa cel mult alte 3 fișiere suplimentare, cu dimensiune totală maximă de până la 45 MB.

 • Un fișier text care va conține informații privind procesul de producție și modul de împăturire/transport al produsului final. În acest fișier se vor regăsi următoarele informații:
  • materialele din care este executat produsul final
  • cost orientativ în condițiile realizării unui minim de 50 produse
  • durata orientativă a procesului de producție
  • listă de furnizori de materiale
  • alte informații considerate necesare de autor, care să permită beneficiarilor să își planifice realizarea unei serii de 50 de produse, transportul și instalarea la locație

Dacă un concurent se înscrie cu 2 sau 3 propuneri, fiecare propunere va conține toate fișierele menționate mai sus.

Criterii de selecție a câștigătorilor

Funcționalitate

20 puncte

Relevanță

20 puncte

Estetic / inovativ

20 puncte

Sustenabilitate

20 puncte

Economic

20 puncte

În aprecierea soluțiilor, pe fiecare criteriu se vor acorda punctaje între 0 și un maximum exprimat la fiecare criteriu. Punctajul maxim este 100 puncte, ponderile criteriilor fiind cele de mai jos:

Criteriul FUNCȚIONALITATE – max. 20 puncte

Se va puncta rezolvarea următoarelor aspecte:

 • Gradul de atractivitate și prezență în spațiul public – max 10p;
 • Gradul de multiplicare a soluției, luând în considerare folosirea eficientă a mijloacelor de producție, ușurința transportului, precum și ușurința montajului- max 5p;
 • Calitatea tehnică și fezabilitatea rezolvărilor de detaliu în raport cu volumetria propusă – max 5p;
Criteriul RELEVANȚEI pentru tema sustenabilității – max. 20 puncte

Se vor puncta următoarele:

 • Înțelegerea temei și capacitatea soluției de a transmite mesajele de sustenabilitate – max 10p;
 • Capacitatea de a explica, în limbaj simplu, principii de sustenabilitate și de a provoca publicul să se documenteze suplimentar – max 5p;
 • Utilizarea de imagini, mesaje și exemplificări cu referință la spațiul românesc – max 5p;
Criteriul ESTETIC / INOVATIV – maxim 20 puncte

Se vor puncta următoarele:

 • Creativitatea soluției, precum și adecvarea acesteia la cerințele funcționale – max 5p;
 • Calitatea integrării zonelor de afișaj – max 5p;
 • Calitatea estetică a materialelor, finisajelor, signaleticii si ansamblului propus -max 5p;
 • Calitatea de a genera interactivitate cu publicul – max 5p;
Criteriul SUSTENABILITATE – max. 20 puncte

Se vor puncta următoarele:

 • Durata de utilizare a soluției precum si a 3D Standee-ului propus – max 5p;
 • Gradul scăzut de întreținere și mentenanță impuse de soluție – max 5p;
 • Impactul materialului și a soluției asupra mediului (eficiență energetic, consum redus de materiale/apă în timpul producției, cum este afectată calitatea aerului/apei în timpul producerii materialelor și a producției produsului final, capacitatea de reciclare a materialelor etc.) – max 10p;
Criteriul ECONOMIC – max. 20 puncte

Se vor puncta următoarele aspecte:

 • Cost redus de producție și de transport între locații – 10p;
 • Realizarea din materiale ușor de găsit la furnizori – 10p.

Calendarul concursului

Lansarea concursului
Competiția va fi lansată în cadrul unei conferințe găzduite de MNȚR (29 iunie, ora 11:30 a.m.)
miercuri, 29 iunie 2022
Final înscrieri
Termen limită pentru depunerea propunerilor (1 august, ora 17:00, ora României)
Luni, 1 august 2022
Jurizare
Juriul este format din experți ai instituțiilor organizatoare și specialiști în design și comunicare publică
marți, 2 august – marți, 9 august 2022
Anunț câștigători
Câștigătorii locurilor I, II și III vor fi premiați
joi, 11 august 2022
Expoziție
Propunerile câștigătoare vor fi prezentate în contextul unei expoziții
septembrie – octombrie 2022

Juriu

Juriul este format din experți ai instituțiilor organizatoare și specialiști în design și comunicare publică, respectiv Șerban Alexandrescu, Maria Neneciu, Teodor Frolu.

Organizatori

Organizatorii competiției sunt Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României și Asociația Ivan Patzaichin – Mila 23, în parteneriat cu Reprezentanța Comisiei Europene în România, în contextul programului New European Bauhaus NEB.

Pot fi adresate întrebări de clarificare la e-mail: concurs@rowmania.ro.

Context

Pentru construirea mesajelor, concurenții se pot documenta cu privire la cele 17 ODD aici:

Pentru referințe la soluții de sustenabilitate în spațiul românesc aici:

Concursul se aliniază principiilor Noului Bauhaus European – o mișcare creativă și transdisciplinară, lansată de Uniunea Europeană:

 • Este o punte între știință, tehnologie, artă și cultură.
 • Utilizează provocările ecologice și digitale pentru a ne transforma viața în bine.
 • Ne invită să abordăm colaborativ problemele societale complexe.

Prin crearea de punți între diferite medii, prin interdisciplinaritate și prin încurajarea participării la toate nivelurile, Noul Bauhaus European (New European Bauhaus – NEB) inspiră o mișcare de facilitare și oferă o direcție transformării societăților noastre pe baza a trei valori inseparabile:

 • sustenabilitatea, de la obiectivele climatice, la circularitate, poluare zero și biodiversitate
 • estetica, depășirea simplei idei de funcționalitate prin calitatea experienței și a stilului
 • incluziunea, de la valorificarea diversității, la asigurarea accesibilității la costuri rezonabile

Mai multe informații despre NEB aici: https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en

Pentru detalii și inspirație generată de New European Bauhaus aici:

Ca modele de abordare a sustenabilității, oferim aici, cu titlu de exemplu, următoarele teme: