București, 20 decembrie 2023

Democratizarea accesului la apă – Apele Unite ale României

Inițiat de Ivan Patzaichin încă din anul Centenarului Unirii, proiectul „Democratizarea accesului la apă – Apele Unite ale României” a pornit de la premisa că, prin accesibilizarea râurilor și lacurilor și prin stabilirea unei legături afective între cetățeni și apele ce le traversează localitățile, aceștia vor înțelege mai bine importanța colaborării în valorificarea înțeleaptă̆ a cursurilor de apă și se vor implica activ în păstrarea sănătății apelor. După cum spunea Ivan, „Un râu îngrijit și iubit e ca o medalie de aur!”

Derulat între aprilie 2020 – decembrie 2023, proiectul a urmărit să creeze un cadru favorabil pentru democratizarea accesului cetățenilor la resursele de apă, să educe tinerii, să încurajeze locuitorii să intre în dialog cu autoritățile pentru a proteja apele, să consolideze o rețea de entități preocupate de prezervarea patrimoniului hidrografic și să contribuie la conștientizarea cetățenilor cu privire la valoarea acestuia.

Prin aceste acțiuni, inițiativa a contribuit la consolidarea societății civile și promovarea democrației participative, inclusiv la nivelul tinerilor. Mesajele și acțiunile proiectului au ajuns la cca 60.000 de persoane (dintre care peste 10.000 de copii și tineri), prin intermediul a peste 40 de evenimente publice, a consultărilor, a campaniilor directe, sau a interacțiunilor din social media.

Proiectul a coagulat o rețea de peste 250 de entități (instituții publice, experți, ONG-uri, universitari, societăți comerciale, școli), care acum se pot consulta, își pot împărtăși experiențe, competențe și resurse sau pot genera proiecte în comun.

Principalele trei coordonate vizate de Proiect au fost:

  • Atragerea atenției asupra temei patrimoniului hidrografic și a importanței sale pentru comunități; prin acțiuni publice de conștientizare și activare;
  • Creșterea competenței; prin educare (pentru tineri, copii și public general), precum și prin profesionalizare, realizarea de ghiduri și acces la specialiști înalt calificați (pentru membrii rețelei, pentru reprezentanți ai administrației publice centrale și locale)
  • Încurajarea acțiunii civice, prin consultări, evaluări făcute de societatea civilă a normativelor și elementelor de legislație din domeniul apei, precum și prin constituirea de grupuri de lucru cu rezultate concrete

În timpul derulării proiectului, a fost evidențiată nevoia de a înțelege mai bine conceptele complexe asociate dezvoltării durabile, ale protejării mediului și ale construcției comunitare, cum ar fi „soluții bazate pe natură”, „folosințe beneficiare ale apei”, „economie circulară”, „programare participativă”, „extinderea spațiului pentru râu”, „infrastructură verde / infrastructură gri”.

Specialiștii proiectului și membrii rețelei Apele Unite ale României au participat ca experți la consultări organizate de instituții publice, contribuind, astfel, la Raportul privind limitarea schimbărilor climatice (Președinția României), la Strategia Națională de Reducere a Riscurilor de Dezastre (Ministerul Mediului, Pădurilor și Apelor; Banca Mondială), la Codul amenajării teritoriului, urbanismului şi construcțiilor și Normative în construcții și pentru canalizări (MDRAP), la Ghidurile de bune practici pentru adaptare / protecție pentru clădiri în zone inundabile (MDRAP și UTCB), la Ghidul pentru integrarea riscului la inundații în planificarea urbană și spațială (Banca Mondială), la Planurile de management de bazin și plan național de management pentru Dunăre (ANAR).

Proiectul a inițiat două grupuri de lucru. Unul dintre ele, generat în urma conferinței „Ape pentru comunități durabile” din aprilie 2020 și dedicat amenajării coerente a Dâmboviței, a condus la punerea în discuție a unui proiect strategic, finanțabil la nivelul MDRAP, care să pună în contact toți stakeholderii din preajma râului, pentru a își armoniza intervențiile pentru o viziune urbanistică unitară și coordonată a transformării acestuia.

Pentru implicarea locuitorilor din comunitățile mici (unde râul este, de obicei, de mare importanță identitară), a fost lansat în 2020 Ordinul ACOR pentru Apele Unite ale României, o distincție acordată localităților membre ale Asociației Comunelor din România (ACOR) pentru inițiativele lor în valorificarea potențialului economic și cultural al râurilor.

Tot în sprijinul autorităților locale, unul dintre partenerii din proiect, Asociația Unda Verde, a elaborat un ghid practic pentru primari privind managementul integrat al riscului la inundații și abordarea proiectelor în conexiune cu apa.

Atelierele pentru copii de construcție de bărci au devenit un proiect de sine stătător, dedicat educației pentru patrimoniu local, care a acumulat recunoaștere națională și internațională prin trei premii importante: European Heritage Award / Europa Nostra Award 2023, la categoria Education, Training & Skills, Distincția Anualei de Arhitectură București 2023 și premiul Galei „Radio România 95” 2023, la categoria mediu.

Rețeaua Apele Unite ale României va continua să activeze pentru managementului înțelept al apelor, educând tinerii, cetățenii și factorii de decizie, invitând la cunoaștere, colaborare și acțiune.

Mai multe detalii: www.comunitateaapei.ro; https://www.facebook.com/RowmaniaPatzaichin; https://www.facebook.com/asociatia.undaverde.ro; https://www.facebook.com/SomesDelivery; https://www.facebook.com/spreCUCA

Proiectul a beneficiat de un buget de 260.000 euro (dintre care 12.000 euro cofinanțare) și a fost derulat de Asociația Ivan Patzaichin – Mila 23, în parteneriat cu Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, Fundația Dala, Asociația miniMASS, Asociația Unda Verde, Apele Române, Asociația Comunelor din România, WWF România, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

 

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia.

Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

 

Lucrăm împreună pentru o Europă verde și incluzivă.

Proiect derulat de Asociația Ivan Patzaichin – Mila 23, în parteneriat cu Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, Fundația Dala, Asociația miniMASS, Asociația Unda Verde, Apele Române, Asociația Comunelor din România ACOR, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.