ANUNȚ – lansarea achizițiilor directe de lucrări – proiectul de reabilitare a caselor din Delta Dunării – PNRR

Asociația Ivan Patzaichin – Mila 23 este beneficiar de finanţare pentru proiectul de reabilitare a caselor din Delta Dunării – PNRR, Componenta C 11 Turism și Cultură, Investiția 1 Ruta pentru refacerea peisajului cultural din Delta Dunării pentru care am semnat contractul de finanțare nr. 49 din 24.10.2022.

Anunțăm lansarea achiziției de lucrări în 5 loturi pentru următoarele obiective individuale:
  1. Chilia Veche, str. Dunării, nr. 94, jud Tulcea
  2. Chilia Veche, str. Grădinarilor, nr. 33, jud Tulcea
  3. Chilia Veche, str. Salcâmilor, nr. 4, jud Tulcea
  4. Periprava, str. Salcâmului, nr. 14, jud Tulcea
  5. Periprava, str. Cocorului, nr. 5, jud Tulcea
în conformitate cu caietele de sarcini regăsite alături.

Achizițiile directe de lucrări sunt aferente următoarei activități:

II.6. Realizarea lucrărilor

Linia bugetară:

4.1. Construcții și instalații

1.2. Cheltuieli pentru amenajarea terenului

2.1. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

5.3. Diverse și neprevăzute

Buget:

4.1. Construcții și instalații – 1.464.995 lei fără T.V.A.

1.2. Cheltuieli pentru amenajarea terenului – 396.966 lei fără T.V.A.

2.1. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului – 170.129 lei fără T.V.A.

5.3. Diverse și neprevăzute – 94.516 lei fără T.V.A.

Avand in vedere prevederile Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European si al Consiliului de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență in ceea ce priveste protejarea intereselor financiare ale Uniunii, ofertantii declarati castigatori ai procedurilor de achizitii publice sunt obligati sa puna la dispozitia autoritatilor contractante informatii cu privire la beneficiarul real al fondurilor alocate din PNRR, in intelesul articolului 3 punctul 6 din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European si a Consiliului, asa cum sunt ele reglementate de obligatiile impuse de art. 22 alin. (2) lit. d) din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European si al Consiliului.

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.”