Sumarul conferinței Ape pentru comunități durabile, 14-15 aprilie 2022

Ziua I

14 aprilie 2022

Timp de 2 zile, cei peste 100 de participanți la conferința internațională „Ape pentru comunități durabile” au urmărit prezentările a peste 35 de vorbitori și au intrat în dialog cu aceștia, căutând soluții de armonizare a apelor cu comunitatea sau semnalând situații în care profesioniștii pot oferi rezolvări care să satisfacă atât traficul, construcțiile, turismul, diferite alte industrii, cât și peisajul, aerul curat, omul și natura.

Au participat specialiști (arhitecți, urbaniști, peisagiști, ingineri, organizații profesionale, specialiști în managementul apei), reprezentanți ai societății civile și factori de decizie în domeniu.

Mesajul general desprins din toate luările de cuvânt a fost acela de necesitate de colaborare între diferitele instituții publice cu atribuții în acest domeniu cu societatea civilă și profesioniștii mediului construit (arhitecți, ingineri, urbaniști, peisagiști, sociologi etc.), în scopul găsirii de idei și proiecte de amenajare care să lucreze împreună cu natura, nu împotriva ei. Mai mult, arhitectura și urbanismul, ca profesiuni ale mediului construit, lucrează pentru viitor, când este posibil ca resursele să fie și mai amenințate decât astăzi.

Astfel de idei se materializează prin permanent dialog între autorități și cetățeni, prin utilizarea de „soluții bazate pe natură”, prin încurajarea dezvoltării cu impact redus, prin apelarea la concursuri de soluții de arhitectură organizate de autorități (pentru a avea acces la soluții de calitate, jurizate de experți de calitate) și, în final, prin asumarea curajului de a renunța la un proiect ieftin, care este păgubos pentru comunitate pe termen lung, în favoarea unui proiect care asigură o dezvoltare durabilă a comunității. Devine necesară o schimbare de optică și întoarcerea atenției către „sursă”, către cauzele problemelor, nu să ne concentrăm doar asupra atenuării efectelor. O dată ce daunele au fost făcute, gama și calitatea soluțiilor avute la îndemână scade vertiginos, cu cât ne depărtăm de rădăcinile problemelor.

Din dezbateri s-a desprins concluzia că managementul apei în siturile urbane are patru obiective comune:

  • limitarea riscului de inundații;
  • limitarea riscului de poluare;
  • integrarea managementul apelor pluviale în dezvoltarea teritoriului;
  • protejarea mediului natural.

Platforma Apele Unite ale României își propune facilitarea acestor schimburi în vederea democratizării accesului la apă. Dacă doriți să fiți parte a acestei rețele, vă rugăm să completați chestionarul de la link:  https://forms.gle/svw4DrqVcPjEyUgQ9

Iată mai jos, sumarizate, intervențiile vorbitorilor și link către înregistrările video și materialele prezentate de aceștia.